2

Piknik sa bocom bijelog vina, sintetička trava

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

Igralište projekta umjetne trave u parku u Limi, Peru